För oss (Hyrabil.com genom Jakob Naredi AB, nedan ”Hyrabil.com”, ”vi” eller ”oss”) är din personliga integritet av högsta prioritet och i denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter och vilka möjligheter du som besöker vår webbsida och/eller använder vår tjänst har att påverka hanteringen. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) som är en gemensam förordning inom hela EU.

Denna personuppgiftspolicy är framtagen för dig som besöker Hyrabil.com och använder vår tjänst för hyrbilsbokning. Policyn kan komma att ändras om vår tjänst uppdateras eller om nya riktlinjer kring personuppgiftshantering kommer från EU eller andra beslutsfattande myndigheter inom de regioner som vi verkar. Vänligen besök denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad kring för tillfället gällande personuppgiftshantering.

Definition av personuppgift

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Hit hör till exempel namn, adress, e-postadress och IP-nummer.

Vår hantering av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig samlar Hyrabil.com in personuppgifter kopplade till dig som individ i samband med att du besöker vår webbsida och/eller är i kontakt med vår kundtjänst. I samband med bokning av hyrbil via vår underleverantör Auto Europe hanterar de personuppgifter som personuppgiftsbiträde för Hyrabil.com och för egen del som personuppgiftsansvarig.

All hantering och lagring av personuppgifter sker krypterat hos både oss och våra underleverantörer.

Vi lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt för vår verksamhet och vi har även löpande rutiner för radering av de uppgifter som ej längre är nödvändiga för att erbjuda vår tjänst. Kundtjänstärenden med tillhörande personuppgifter raderas efter sex månader.

Personuppgifter som vi hanterar

När du besöker Hyrabil.com överförs uppgifter från din internetuppkoppling, din webbläsare och ditt operativsystem till våra servrar. Dessa uppgifter ses som personuppgifter och innefattar bland annat:

  • IP-adress
  • Webbläsare (User Agent)
  • Operativsystem inklusive språk, upplösning med mera.
  • Ditt samtycke kring cookies, läs mer om hur vi hanterar cookies här.

Vid kontakt med vår kundtjänst hanterar vi förutom ditt e-postmeddelande även din e-postadress och den loggning som sker av e-postklienter och e-postservrar så som exempelvis tidsstämplar och IP-adresser. Tänk på att inte bifoga personuppgifter i e-postmeddelandet som du inte har tillåtelse att dela med tredje part.

I samband med hyrbilsbokning hanteras dina personuppgifter av Auto Europe och vi hänvisar till deras policy för detaljer och dina rättigheter kring hanteringen.

I samband med hyrbilsbokning och kontakt med kundtjänst tillämpar vi samtycke för vår hantering av personuppgifter och för besök på vår webbplats tillämpar vi laglig grund för den loggning som sker gällande webbtrafik.

Tredjepartsleverantörer

Vi använder tredjepartsleverantörer (personuppgiftsbiträden) för bland annat analysverktyg, verktyg för kundtjänst och för vår hyrbilsbokning. Komplett lista av tredjepartsleverantörer nedan.

Vi delar inte med oss av data till andra leverantörer än de listade ovan. Med angivna leverantörer sker ofta ett utbyte av information i båda riktningar. För leverantörer med datalagring utanför EU säkerställs att personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR.

Dina rättigheter

Du har alltid möjlighet att kontakta oss för att begära ut uppgifter kopplade till dig som person och även få dessa raderade. Kontakta då vår kundtjänst. Du har också möjlighet att vända dig direkt till Datainspektionen med eventuella klagomål.

Vid eventuell personuppgiftsincident

Om vi skulle råka ut för en incident i form av dataläckage på grund av illasinnade attacker eller programfel i vår tjänst följer vi gällande regler för inrapportering till berörd myndighet som i Sverige är Datainspektionen. Berörda parter underrättas även via vår webbsida och via e-post (om en e-postadress vid tillfället finns lagrad hos oss).

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Företag: Jakob Naredi AB
Organisationsnummer: 556878-9597
Adress: Spikvägen 28, 126 38 Hägersten
E-postadress: kundtjanst@hyrabil.com

Läs mer