Att långtidshyra bil innebär oftast att man hyr bilen under en hel vecka eller uppåt en månad. Dygnskostnaden sänks förstås vid längre hyra, även om slutsumman blir högre än om man skulle hyra bilen en kortare tid.

Varför långtidshyra en bil?

Att långtidshyra en bil kan vara nödvändigt i flera fall, men de vanligaste är troligen att man åker på semester, roadtrip, eller helt enkelt behöver bilen för affärsresor som är något längre än normalfallet. När man hyr en bil under en lång period måste man tänka på sin körning och inte hetsa. Det kan också vara lägligt att rengöra bilen både in- och utvändigt innan man lämnar tillbaka den, eftersom slitaget blir något högre under en längre tid. Detta gäller i synnerhet de bilar som ständigt parkeras ute under nätterna. Det kan även vara värt att köpa tilläggsförsäkringar där ens skadekostnad ifall olycka sker reduceras eller till och med försvinner.

Hur hyr man en bil på under en längre period?

Svaret är ganska enkelt. Om du fysiskt går till biluthyraren får du förklara vad syftet med långtidshyrningen är och ungefär hur många mil du beräknar att du kommer att köra. Är du under 24 år får du ofta räkna med en tilläggskostnad på grund av din låga ålder. Detta beror på att försäkringsbolagens premier är förhöjda för unga förare då olycksrisken är högre, i synnerhet för män. Även om du råkar vara en kvinna kommer du inte undan ungdomstillägget, utan det tillämpas för alla. Om du hyr via nätet knappar du in de uppgifter som biluthyraren kräver, vilket inte bör vara så krångligt.

Får man köra utomlands med en bil som hyrs under en längre period?

Det beror helt och hållet på biluthyrarens villkor. Ofta krävs ett skriftligt tillstånd på att du får köra med den utomlands. Tar man den utomlands måste man förhålla sig till respektive lands bestämmelser om bilkörning. Du får inte använda den för att importera exempelvis tobak eller alkohol, om inte särskilt tillstånd för det föreligger. Biluthyraren kräver ofta ett tillstånd för att denne även skall kunna bistå med hjälp om olycka eller haveri sker i utlandet. Det är viktigt att tänka på att man inte får tanka bilen med bränsle som inte är av rätt typ för just den bilen, eftersom att risken för motorhaveri är större.

Hur får man billigast tag i en bil för en längre period?

Det beror på var du bor och vilka krav du har. Vill du ha en motorstark bil får du normalt sett betala mer än om du hade valt en bil med lägre prestanda. Det brukar vara billigast att hyra bilar på bensinstationer, men dessa stationer är ofta inte centrala vilket paradoxalt nog kan innebära att du behöver färdas i bil för att sedermera kunna hyra bil.

Under lågsäsong (vinterhalvåret) är priserna något lägre då efterfrågan är lägre. Det är alltid billigast att ta buss och tåg oavsett årstid eller datum, men det är som sagt billigare att hyra bil även under längre perioder på vintern. Lycka till med att hitta en bil för just dina behov och ditt pristak!